Opinie: Dubbele aanval op onze zaden!

De EU commissie heeft deze week 2 nieuwe wetsvoorstellen bekend gemaakt: de eerste is een verscherpte Europese zadenwetgeving, de tweede betreft een verregaande deregulering van de nieuwe GGO-technieken.

In de hervorming van de EU zadenwetgeving zou elke uitwisseling van zaden buiten de private sfeer, bijvoorbeeld van genenbanken naar boeren, alleen nog onder strenge administratieve regelgeving kunnen plaatsvinden. Zaadinitiatieven, genenbanken en boerennetwerken zoals Vitale Rassen werken aan een heropleving van de genetische diversiteit van onze cultuurplanten omdat deze de schokken kunnen opvangen in onzekere klimatologische tijden. Hier wordt gewerkt aan een stabiliteit in de voedselvoorziening en staan hoge opbrengsten secundair maar ten dienste van een lange termijn visie.

Een free flow van zadendiversiteit wordt door de verstrengde zadenwetgeving verder aan banden gelegd. De deregulering van de nieuwe GGO-technieken maakt ook dat onze zadenwereld overspoeld wordt door patenten en eigendomsrechten op eigenschappen. Dit is een 2 e zware slag die elke transitie naar een veerkrachtig natuurlijk landbouwsysteem tegenhoudt.

Enkele weken geleden was er nog een luide roep om natuurherstel als prioritair aan te pakken. Laten we de lijn doortrekken naar onze voeding waarbij een natuurlijk landbouwsysteem die voedselzekerheid, in verbinding met de levende aarde, de natuurlijke omgevingsfactoren en onze mede mens voorop zet. Nu wordt ons de keuzevrijheid als consument ontnomen door gelobby op het hoogste niveau. Machtige agrochemische multinationals als Bayer, BASF, Corteva en Syngenta zetten onze noodzakelijke transitiebeweging vast. Aan ons als consument en boeren om ons te verenigen en onze stem te laten horen, de stem van een bewuste keuze voor transitie en gebaseerd op waarden en respect!

Greet Lambrecht
Voor Vitale Rassen