Missie en visie

Respect voor de integriteit van het leven

Dr. Edith Lammerts van Bueren, docente biologische plantenveredeling op rust aan de Universiteit Wageningen, wist het duidelijk te omschrijven: ‘Vanuit de biologie kan je de cel als laagste eenheid van zelforganiserend leven beschouwen en zou dat de ondergrens moeten zijn van het toelaatbare voor de biologische landbouw. Bij de genetische manipulatie wordt het DNA uit de cel geëxtraheerd en verlaat dus het gebied van leven. Deze techniek schaadt de integriteit van het leven en past dus niet bij de waarden van de biologische landbouw.’

Vitale en veerkrachtige rassen

Als uitgangsmateriaal voor selectie kiezen we voor zaadvaste rassen. Met hun brede genetische achtergrond hebben ze de beweeglijkheid in zich om mee te evolueren met de uitdagingen van deze tijd.
In de biologische bedrijfsvoering wordt er primair gewerkt aan de opbouw van de bodemstructuur, wat betekent dat niet de plant wordt bemest, maar dat de condities verzorgd worden waarin het kiemende zaad zich kan verbinden met de aarde en waarin de plant, met zijn fijne haarwortels, die bouwstoffen kan ontsluiten die hij nodig heeft om uit te groeien tot een gezond en vitaal plantenorganisme. Eigenschappen als veerkracht, vitaliteit en weerbaarheid zijn de kwaliteiten die er voor ons toe doen om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Plantenziekten begrijpen we dan ook eerder als een zwakte of onevenwicht in onze bedrijfsvoering. Deze vormen daarmee een uitnodiging om niet het symptoom te bestrijden, maar dieper te gaan kijken en de oorzaak die aan de wortel van de ziekte ligt aan te pakken.

Voor en door de gemeenschap

Vitale Rassen brengt zaden op de markt die ze niet wil opsluiten in eigendomsrechten, maar die ze terug ter beschikking wil stellen aan de gemeenschap, zoals dit tot voor enkele decennia altijd het geval geweest is. Deze zaden en hun genetische eigenschappen zullen niemand specifiek – en daarmee iedereen – toebehoren.
Kortom, wij gaan voor zaden barstensvol vitaliteit, gedragen door de gemeenschap, en ontsproten uit de moederschoot van de biologische landbouwsector!

Hoe ziet het er concreet uit?

Bio-boerenvermeerderaars over heel Vlaanderen vermeerderen hun goede selecties en bieden ze aan aan Vitale Rassen. Om het oogsten van de zaden gemakkelijker te maken, worden er regionaal mobiele dorsmachines ter beschikking gesteld.
Na een eerste ruwe dorsing worden de zaden gecentraliseerd op één plek, namelijk op het bio-dynamisch tuinbouwbedrijf Akelei in Schriek. Hier worden de zaden verder geschoond, bewaard en verpakt. Door middel van een webshop kunnen onze biologische zaden door collega boeren en tuinders, maar ook door amateurtuinders, aangekocht worden.

Re-Story

Ons hele verhaal werd ook in een interview gegoten door Re-Story, dit kan je lezen op hun website via onderstaande knop: