Historiek

Vitale Rassen is ontstaan in 2019 vanuit de dynamiek van biologisch tuinbouwbedrijf Akelei in Schriek. Al vele jaren worden op dit bedrijf met succes zaden vermeerderd van onder andere prei, pastinaak, schorseneren, etc. Intussen worden hier van een 50-tal groenterassen zaden vermeerderd. Deze integratie van zaadvermeerdering op bedrijfsniveau kon voortbouwen op het boeiende werk van generaties tuinders uit de streek. De selecties van deze tuinders waren bijzonder goed aangepast aan de lokale omstandigheden van bodem en bedrijfsvoering, en aan de uitdagingen van hun tijd. Ze vormen zo de bakermat van de hedendaagse diversiteit aan rassen en gewassen op Akelei.

De interesse voor het in stand houden en ontwikkelen van bedrijfseigen rassen en gewassen leefde niet alleen binnen Akelei. Via het Netwerk Zelf Zaden Telen verzamelde zich de voorgaande jaren reeds een groep gelijkgestemde bio-boeren, die lokale tuinders bezocht, ervaringen uitwisselde, vormingsactiviteiten en excursies organiseerde, en die jaarlijks bijeenkwam om zaden te schonen op het ILVO. Als bio-boerenvermeerderaars waren we uiteindelijk klaar om de volgende stap te zetten: kwaliteitsvolle zaden aanbieden aan de sector.

In 2019 sloegen een twaalftal biologische boeren, verspreid over heel Vlaanderen, de handen in elkaar en maakten teeltafspraken over wie welke rassen ging vermeerderen voor Vitale Rassen. Op 1 januari 2021 werd onze webshop officieel geopend en verkopen we een mooi assortiment aan biologische zaden van groenten, kruiden en bloemen aan zowel boeren als moestuiniers. Dit assortiment willen we stelselmatig uitbreiden tot een mooie, diverse mix aan streekeigen, gekende en minder gekende rassen die onze agro-biodiversiteit een duwtje in de goeie richting geeft.

Wortelsmaakproef met het Netwerk Zelf Zaden Telen op de Zonnekouter in 2014