Growfunding

Vitale Rassen is op zoek naar financiële middelen voor het financieren van de aankoop van een mobiele dorsmachine en luchtschoner. Deze zullen regionaal ter beschikking worden gesteld aan de boeren-vermeerderaars voor het dorsen en schonen van de zaden. Daarnaast zal op biologisch tuinbouwbedrijf Akelei in Schriek de nodige infrastructuur worden uitgebouwd voor de verdere schoning en bewaring van de zaden.
Vanaf 1 januari 2021 kunnen boeren en moestuinders onze zaden bestellen via onze nieuwe WEBSHOP.

Hiervoor doen wij een oproep naar het brede publiek voor financiële steun om deze aankoop te financieren. Zo kan het ambacht boeren-vermeerderaar ondersteund worden, want selectie hoort volgens ons thuis in boerenhanden.

Ook los van de Growfunding kunt u uw bijdrage storten op ons rekeningnummer BE67 5230 8110 2987 op naam van Vitale Rassen.

Met veel dank aan onze sponsors

… en alle Growfunders!

Het Vitale Rassen-team bij de nieuw aangekochte mobiele dorser en luchtschoner