Crowdfunding

Vitale Rassen is op zoek naar financiële middelen voor de aankoop van kleine dorsmachines. Deze zullen regionaal ter beschikking worden gesteld aan de boeren-vermeerderaars voor het oogsten van de zaden. Daarnaast zal op biologisch tuinbouwbedrijf Akelei in Schriek de nodige infrastructuur worden uitgebouwd voor de verdere schoning en bewaring van de zaden.
Vanaf 1 januari 2021 zullen de zaden via een webshop worden aangeboden voor boeren en moestuinders.

Hiervoor doen wij een oproep naar het brede publiek voor financiële steun om dit project te verwezenlijken. Zo kan het ambacht boeren-vermeerderaar ondersteund worden, want selectie hoort volgens ons thuis in boerenhanden.

U kunt uw bijdrage storten op ons rekeningnummer BE67 5230 8110 2987 op naam van Vitale Rassen.
Bij voorbaat van harte bedankt!